fbpx

TERMS & CONDITION

1. TERMA & SYARAT AM

Selamat datang ke www.momentuminternet.com (“Laman Web”). Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Momentum Internet Sdn. Bhd. (“MISB”, “Momentum Internet”, “Syarikat”, atau “Kami”). Syarat ini juga termasuk MOMENTUMDIGITAL.COM.MY, KUASAIPEMASARAN2023.COM 4TURBOCOPYWRITING.COM, BUATJER.COM, NAJIBASADDOK.COM.

BACA DENGAN TELITI SYARAT SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI. Dengan menggunakan Laman Web, anda menandakan persetujuan anda dengan Syarat Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan Laman Web. Di samping itu, apabila anda menggunakan mana-mana perkhidmatan semasa atau masa hadapan kami, anda juga akan tertakluk kepada garis panduan, terma, syarat dan perjanjian kami yang terpakai untuk perkhidmatan tersebut. Jika Terma Penggunaan ini tidak konsisten dengan garis panduan, terma dan perjanjian yang digunakan untuk perkhidmatan tersebut, Terma Penggunaan ini akan mengawal.

MISB boleh mengubah suai Terma, dan pengubahsuaian tersebut akan berkuat kuasa serta-merta selepas menyiarkan Terma yang diubah suai. Dengan mengakses, menyemak imbas dan/atau menggunakan Laman ini, anda bersetuju menerima terma dan syarat.

2. PRIVASI DAN AKAUN ANDA

Sila semak Dasar Privasi kami, yang turut mengawal lawatan anda ke Laman Web, untuk memahami amalan privasi kami.

3. PERTIMBANGAN

Anda bersetuju bahawa Syarat Penggunaan ini disokong oleh pertimbangan yang munasabah dan berharga, penerimaan dan kecukupan yang anda akui dengan ini, termasuk, tanpa had, akses anda kepada dan penggunaan Laman Web dan data, bahan dan maklumat yang tersedia di atau melalui Laman Web.

4. SYARAT JUALAN

A) PENGHANTARAN
Dengan membuat pesanan anda menawarkan untuk membeli produk pada dan tertakluk pada terma dan syarat berikut. Semua pesanan adalah tertakluk kepada ketersediaan dan pengesahan harga pesanan:

1. Barang tidak akan dihantar sehingga kami mendapat bukti pembayaran yang diperlukan.

2. Masa penghantaran mungkin berbeza mengikut ketersediaan dan sebarang jaminan atau pernyataan yang dibuat tentang masa penghantaran adalah terhad kepada tanah besar Malaysia dan tertakluk kepada sebarang kelewatan akibat kelewatan pos atau force majeure yang mana kami tidak akan bertanggungjawab.

Penghantaran adalah terhad kepada tanah besar Malaysia dan tertakluk kepada sebarang kelewatan akibat kelewatan pos atau force majeure yang mana kami tidak akan bertanggungjawab.

B) HARGA & PEMBAYARAN

Dengan membuat pesanan anda menawarkan untuk membeli produk pada dan tertakluk pada terma dan syarat berikut. Semua pesanan adalah tertakluk kepada ketersediaan dan pengesahan harga pesanan:

1. Untuk membuat kontrak dengan MISB, anda mesti berumur lebih dari 18 tahun dan memiliki kad kredit atau debit yang sah yang dikeluarkan oleh bank yang boleh diterima oleh kami. MISB mengekalkan hak untuk menolak sebarang permintaan yang dibuat oleh anda. Jika pesanan anda diterima, kami akan memaklumkan anda melalui e-mel dan kami akan mengesahkan identiti pihak yang anda telah membuat kontrak. Ini biasanya MISB atau mungkin dalam beberapa kes adalah pihak ketiga.

2. Jika kontrak dibuat dengan pihak ketiga MISB tidak bertindak sebagai ejen atau prinsipal dan kontrak itu dibuat antara anda dan pihak ketiga tersebut dan akan tertakluk kepada syarat jualan yang mereka bekalkan kepada anda. Apabila membuat pesanan, anda mengaku bahawa semua butiran yang anda berikan kepada kami adalah benar dan tepat, bahawa anda adalah pengguna sah kad kredit atau debit yang digunakan untuk membuat pesanan anda dan bahawa terdapat dana yang mencukupi untuk menampung kos barangan.

3. Semua harga adalah dalam Ringgit Malaysia (MYR) dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Semua pemindahan Kad Kredit/Debit, Paypal, Western Union dan Bank utama adalah kaedah pembayaran yang boleh diterima. Syarat kami adalah pembayaran penuh dalam masa 24 jam selepas menerima invois. Semua barangan kekal menjadi hak milik Syarikat sehingga dibayar sepenuhnya.

B) SYARAT AM JUALAN TIKET PROGRAM

Untuk maklumat yang lebih lanjut, berikut adalah butirannya:

1. Pihak penganjur dengan ini menerima bahawa anda telah bersetuju dengan segala syarat yang telah ditetapkan.

2. Peserta berumur 18 tahun dan ke atas sahaja dibenarkan untuk mendaftar dan menghadiri program ini.

3. Peserta boleh menaiktaraf (“Upgrade”) pakej program daripada pakej rendah ke pakej tinggi tetapi tidak boleh turun taraf (‘Downgrade”) daripada pakej tinggi ke pakej rendah. Permohonan pertukaran yang dibenarkan hendaklah dimaklumkan secara bertulis kepada pihak penganjur pada bila-bila masa sebelum program dan dalam tempoh 14 hari selepas program tamat.

4. Sekiranya anda tidak dapat menghadirkan diri ke program pada tarikh yang telah ditetapkan :
▪️ Anda perlu memaklumkan kepada pihak penganjur secara bertulis dalam tempoh 7 hari sebelum tarikh program.
▪️ Anda MESTI menghadiri program yang sama dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh pendaftaran program dibuat. Pendaftaran anda akan terbatal sekiranya tiada kehadiran dalam tempoh 6 bulan yang telah ditetapkan dan semua pembayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.
▪️ Sekiranya terdapat sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, anda boleh menukar ke mana-mana program/produk lain dibawah anjuran pihak penganjur dalam tempoh 1 tahun sahaja.
▪️ Penggantian dengan penama lain DIBENARKAN (cas RM100 dikenakan) dan permohonan pertukaran nama mesti dibuat secara bertulis selewat-lewatnya 7 hari sebelum tarikh program.

5. Penting! Syarat pembayaran untuk program adalah seperti berikut:
▪️ Segala pembayaran yang telah dibuat kepada pihak penganjur untuk tujuan penyertaan program yang telah didaftarkan TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.
▪️ Bayaran penuh yuran penyertaan program mestilah diselesaikan 7 hari sebelum program bermula. Kegagalan menjelaskan baki bayaran yuran penyertaan anda sebelum program akan mengakibatkan penyertaan anda dibatalkan.
▪️ Sekiranya anda telah menjelaskan bayaran penuh bagi pakej yang ditawarkan, anda dibenarkan untuk menunda ke program dan pakej yang sama pada tarikh yang akan datang dalam tempoh 6 bulan. Anda MESTI memaklumkan pihak penganjur untuk tujuan ini secara bertulis.
▪️ Akan tetapi, sekiranya anda menunda program yang telah didaftarkan dan bayaran penuh masih belum dijelaskan, jumlah yuran penyertaan program baru akan dikenakan mengikut harga dan pakej semasa. Perlu dijelaskan bahawa anda tidak lagi berpeluang mendapatkan harga promosi yang ditawarkan pada tarikh borang ditandatangani.

5. LARANGAN

Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman Web ini. Anda tidak akan melakukan atau menggalakkan kesalahan jenayah ; menghantar atau mengedarkan virus, trojan, worm, bom logik atau menyiarkan apa-apa bahan lain yang berniat jahat, memudaratkan teknologi, melanggar keyakinan atau dalam apa-apa cara menyinggung perasaan atau lucah; menggodam mana-mana aspek Perkhidmatan; data yang rosak; menyebabkan kegusaran kepada pengguna lain; melanggar hak hak milik mana-mana orang lain; menghantar sebarang pengiklanan atau bahan promosi yang tidak diminta, yang biasanya dirujuk sebagai “spam”; atau cuba menjejaskan prestasi atau kefungsian mana-mana kemudahan komputer atau diakses melalui Laman Web ini. Momentum Internet akan melaporkan sebarang pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan mendedahkan identiti anda kepada mereka.


Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan, virus atau bahan lain yang berbahaya dari segi teknologi yang mungkin menjangkiti peralatan komputer anda, program komputer, data atau bahan proprietari lain disebabkan oleh penggunaan Laman Web ini atau untuk memuat turun mana-mana bahan yang disiarkan padanya, atau pada mana-mana tapak web yang dipautkan kepadanya.

6. HAK CIPTA (COPYRIGHT)

Semua reka bentuk tapak, teks, grafik, antara muka, dan pemilihan serta susunannya adalah (c) 2018, Momentum Internet. HAK CIPTA TERPELIHARA. Sebarang penggunaan bahan lain di Tapak ini, termasuk pengeluaran semula untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di atas, pengubahsuaian, pengedaran, atau penerbitan semula, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Momentum Internet adalah dilarang sama sekali.

7. TANDA DAGANGAN (TRADEMARKS)

Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan nama dagangan (secara kolektif, “Tanda”) adalah hak milik kepada Momentum Internet atau pemilik lain yang telah memberikan Momentum Internet hak dan lesen untuk menggunakan Tanda tersebut.

8. INDEMNIFIKASI

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan kami, dan pemberi lesen, pemegang lesen, pengganti, pengedar, ejen, wakil dan pengguna lain yang diberi kuasa kami, dan setiap pegawai, pengarah, pemilik, pengurus, ahli, pekerja, ejen, wakil masing-masing. dan menyerahkan (secara kolektif, “Pihak Yang Ditanggung Rugi”), tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua kerugian, kos, kerosakan, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk, tanpa had, kos penyelesaian dan yuran dan perbelanjaan undang-undang atau lain-lain) yang dialami atau ditanggung oleh mana-mana Pihak Yang Ditanggung Rugi yang timbul daripada, berkaitan dengan atau berkaitan dengan sebarang pelanggaran atau dakwaan pelanggaran Syarat Penggunaan ini oleh anda. Anda hendaklah menggunakan usaha terbaik anda untuk bekerjasama dengan kami dalam mempertahankan sebarang tuntutan. Kami berhak, atas perbelanjaan kami sendiri, untuk menggunakan peguam yang berasingan dan mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi penyelesaian dan pelupusan sebarang tuntutan yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda.

9. KANDUNGAN DIPAUT KE LAMAN WEB

Anda harus sedar bahawa apabila anda melawati Laman Web, anda boleh diarahkan ke tapak lain di luar kawalan kami termasuk pautan kepada atau daripada ahli gabungan dan rakan kongsi kandungan yang mungkin menggunakan Tanda kami sebagai sebahagian daripada hubungan ahli gabungan. Apabila anda mengklik pada pautan yang menghalakan anda dari Laman Web, tapak yang anda tuju mungkin tidak dikawal oleh kami dan terma penggunaan dan dasar privasi yang berbeza mungkin dikenakan yang anda harus baca dan nilai dengan teliti. Anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai, dan kami tidak menjamin tawaran mana-mana pihak ketiga atau kandungan tapak mereka. Kami tidak memikul sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk tindakan, produk atau kandungan mana-mana pihak ketiga atau mana-mana tapak pihak ketiga. Kami berhak untuk melumpuhkan pautan dari atau ke tapak pihak ketiga, walaupun kami tidak bertanggungjawab untuk berbuat demikian.

10. PENAFIAN

Maklumat, Perkhidmatan, Produk Dan Bahan Yang Terkandung Dalam Laman Web Ini, Termasuk, Tanpa Had, Teks, Grafik Dan Pautan, Disediakan Atas Asas “Sebagaimana Adanya” Tanpa Waranti. Sejauh Maksimum Yang Dibenarkan Oleh Undang-Undang, Menafikan Semua Perwakilan Dan Waranti, Tersurat Maupun Tersirat, Berkenaan Maklumat, Perkhidmatan, Produk Dan Bahan Tersebut, Kebebasan Daripada Virus Komputer, Dan Kursus Waranti Tersirat. Selain Itu, MISB Tidak Mewakili Atau Menjamin Bahawa Maklumat Yang Dapat Diakses Melalui Laman Web Ini Adalah Tepat, Lengkap Atau Dikemas Kini.

11. ADUAN

Kami menjalankan prosedur pengendalian aduan yang kami gunakan untuk cuba menyelesaikan pertikaian apabila ia mula timbul. Hubungi kami di aduan@momentuminternet.com jika anda mempunyai sebarang aduan atau komen.

12. PENGECUALIAN

Jika anda melanggar syarat ini dan kami tidak mengambil tindakan, kami masih berhak menggunakan hak dan remedi kami dalam sebarang situasi lain di mana anda melanggar syarat ini.

13. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENGELOLA

Terma dan syarat ini hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau tuntutan yang berkaitan dengan terma dan syarat ini, pertikaian atau tuntutan itu hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.